Pozitivní signál PZS s výkonovými svítivými diodami

V současné době provozovaná přejezdová zabezpečovací zařízení, především pak typu PZZ-K a AŽD 71 s elektronickými doplňky SMN04, SMN01.1 + IZKP a BZKS20, využívající výstražníky typu AŽD 71 a AŽD97 bez fotometrického dohledu, které jsou vystrojené optikou s paticemi pro dvouvláknové žárovky typu SIG 1820 OSRAM je vhodné nahradit původní dvouvláknovou návěstní žárovku LED náhradou pozitivní signalizace. Z uvedeného je zřejmé, že nejkratší doba životnosti je u žárovek výstražníků využívaných pro pozitivní signál. Výrobce uvádí průměrnou životnost používaných žárovek 600 hodin. Doba životnosti je navíc negativně ovlivňovaná kmitavým režimem žárovek, 40 cyklů za minutu. Životnost výkonových svítivých diod je minimálně o dva řády vyšší, výrobce uvádí až 50 000 hodin. Další výhodou je možnost podstatného snížení příkonu pozitivní signalizace, až čtyřnásobně, v porovnání s doposud používanými žárovkami dílky vyšší účinnosti konverze elektrického signálu na optický.

Obchodně – technická dokumentace napájení PZS s FVE:
  • Technické podmínky pro pozitivní signál PZS s výkonovými svítivými diodami · TP SaZ 12/2009
  • Technický popis, pokyny pro projektování, pokyny pro montáž a údržbu výrobků pro pozitivní signál PZS s výkonovými svítivými diodami · T SaZ 12/2009

Po úspěšném schvalovacím procesu bylo pro systém pozitivní signál PZS s výkonovými svítivými diodami vydána zpráva o hodnocení bezpečnosti a provozovatelem železniční dopravní cesty byl vydán schvalovací list opravňující k všeobecnému použití v síti SŽDC dle zpracované obchodně – technické dokumentace.