Bezpečný elektronický časový soubor BEČS 05

Bezpečný elektronický časový soubor BEČS-05 slouží k bezpečnému (ve smyslu fail-safe) a přesnému měření nastavitelného časového intervalu. Časový soubor je koncipován s využitím redundantního zpracování informace ve dvou nezávisle pracujících kanálech s bezpečnou hardwarovou komparací signálů v obou kanálech bezpečným elektronickým komparátorem.

      Časový soubor se vyrábí dvou pracovních módech – mód BNP (bezpečné neprodloužení měřeného intervalu) a mód BNZ (bezpečné nezkrácení měřeného intervalu). Časové soubory dodává výrobce nastavené v požadovaném módu a s zaklíčováním vstupních svorek pro zamezení záměny časových souborů s odlišnými pracovními módy.

      Časový soubor je napájen ze zdroje se jmenovitým napětím 24 V DC. Na výstupních svorkách časového souboru se v daném režimu generuje napětí pro buzení výsledného relé časové jednotky, které tvoří relé 1. skupiny bezpečnosti funkce typu NMŠ1-2000.

Obchodně – technická dokumentace BEČS-05:
  • technický popis, pokyny pro montáž a údržbu BEČS-05 · T SaZ 08/2005
  • pokyny pro projektování a typové výkresy pro projektování BEČS-05 · P SaZ 08/2005

Po úspěšném schvalovacím procesu bylo pro výrobek BEČS-05 vydána zpráva o hodnocení bezpečnosti a provozovatelem železniční dopravní cesty byl vydán schvalovací list opravňující k všeobecnému použití v síti SŽDC dle zpracované obchodně – technické dokumentace.

Ke stažení: