Přejezdové zabezpečovací zařízení kombinované - PZZ-K

Přejezdové zabezpečovací zařízení PZZ-K je tvořeno kombinovanými podsystémy reléových obvodů a elektronických doplňků začleněných do jediného systému, který po všech stránkách odpovídá příslušným normám a předpisům charakterizující tyto technologie.

Obchodně – technická dokumentace přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ-K:
  • technické podmínky pro přejezdové zabezpečovací zařízení PZZ-K · TP SaZ 7/2004
  • pokyny pro projektování a typové výkresy pro projektování přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ-K · P SaZ 7/2004
  • technický popis a pokyny pro montáž a údržbu přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ-K · T SaZ 7/2004
  • návod pro vyzkoušení PZS typu PZZ-K při uvedení do provozu · Z SaZ 7/2004
  • předpis pro obsluhu přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ-K · O SaZ 7/2004

Po úspěšném schvalovacím procesu byl pro systém PZZ-k vydán zaváděcí list ZL 14/2006-SZ opravňující k všeobecnému použití v síti SŽDC dle zpracované obchodně – technické dokumentace.