Současnost

Společnost je v současné době ekonomicky stabilizovaná, je charakterizována využíváním nabytých zkušeností v hlavních oborech činnosti, ale i snahou o rozšíření spektra nabídky služeb a zboží.

Hlavní oborem činnosti je technologická výstavba v oborech zabezpečovací techniky pro kolejové dráhy, přenosů dat a výstavba optických a metalických sítí.