Historie

Akciová společnost První SaZ Plzeň a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku v červnu 2001.
Převodem zaměstnanců a cedováním obchodních aktivit pak v říjnu roku 2001 zahájila svoji činnost a navázala na téměř 10-ti letou obchodní tradici původní společnosti SaZ Plzeň spol. s r.o.

Předpokládaným krokům privatizace státních podniků a organizací. Jednalo se zejména o Sdělovací a zabezpečovací dílny tehdejších Československých státních drah. K tomu skutečně došlo a SaZ Plzeň spol. s r.o. zahájila svoji činnost v pronajatých prostorách a postupně převzala většinu zaměstnanců.
Po zahájení činnosti byla firma orientována téměř výhradně na zakázky Českých drah. Jedním ze základních záměrů pro další rozvoj společnosti tedy bylo samozřejmě rozšíření okruhu významných zákazníků. Vzhledem ke zkušenostem v oboru výstavby telekomunikačních sítí se podařilo navázat spolupráci s SPT Telecom, a.s.. Postupem doby přibyli další významní zákazníci. Rozvoj společnosti si vyžádal růst počtu zaměstnanců i mechanismů, strojů a zařízení, vlastní projekční útvar, rekonstrukci a výstavbu vlastních firemních objektů. Během této doby byl podán privatizační projekt na Sdělovací a zabezpečovací dílny Plzeň a privatizace byla dokončena v roce 1996.

Následující období zhruba do konce roku 1998 bylo pro firmu charakteristické velkými objemy realizovaných zakázek, s důrazem na extenzivní rozvoj společnosti. Po nechvalně známých ekonomických opatřeních Klausovy vlády a odlivu investic z veřejného sektoru, přehodnotilo vedení společnosti své záměry a důraz byl a je i dnes kladen na intenzivní způsob hospodaření, podpořený zavedením normy ISO 9001.

Důležitým rozhodnutím vedení společnosti byla podpora nových technologických procesů a to jak v oblasti telekomunikačních a datových přenosů, tak i v oblasti zabezpečovacích systémů pro kolejové dráhy.
Zároveň pracoviště pro montáž, měření a nastavení optických sítí pro telekomunikační a datové přenosy spolu s pracovištěm výstavby GSM sítí a mikro…. spojů se podílely na výstavbě optických páteřních sítí a mobilních operátorů jako byly: ČESKÝ TELECOMČD TISCALI, systém TRS – ČDEUROTELRADIOMOBIL, ale i jiní.

Společnost se rozhodla podpořit i vlastní výzkum a vývoj a to především v oblasti některých dílčích celků zabezpečovacího zařízení pro kolejové dráhy, ale i některá konkrétní systémová řešení v této oblasti.