Bezdrátové vyvolání výstrahy

Je-li přejezd zabezpečený světelným automatickým přejezdovým zabezpečovacím zařízením, je-li ovládán vysláním povelu „Výstraha při odjezdu“ a tento povel nevysílá osoba řídící drážní dopravu, je vhodné umožnit spouštění výstrahy na přejezdu rádiovým povelem ze stanoviště strojvedoucího. Spuštění výstrahy, případně uplynutí stanovené doby – doby zpoždění rozsvícení návěstidla je pak strojvedoucímu potvrzeno rozsvícením návěsti na světelném návěstidle nebo přejezdníku.

Dalším případem možného použití spouštění výstrahy ze stanoviště strojvedoucího jsou pak pravidelné návraty vlaku ze vzdalovacího úseku směrem k přejezdu.

Obchodně – technická dokumentace měničů pro spouštění výstrahy rádiovým povelem:
  • technický popis, pokyny pro projektování, montáž a údržbu zařízení bezdrátového vyvolání výstrahy na přejezdu · T SaZ 9/2006

Po úspěšném schvalovacím procesu byl pro podsystém bezdrátového vyvolání výstrahy na přejezdu vydán zaváděcí list ZL 03/2007-SZ opravňující k všeobecnému použití v síti SŽDC dle zpracované obchodně – technické dokumentace.

Ke stažení: