Komunikace a přenos dat

Firma se soustřeďuje na dodávky a výstavbu telekomunikačních a datových sítí. Jsme schopni zajistit po celém území ČR optimální řešení a uspokojit zákazníka komplexně, t.j. ve vlastní studii řešení – projektu stavby včetně stavebního povolení nebo územního rozhodnutí – dodávce technologie – montážních prací – vlastním oživení a předání zákazníkovi.

Podle technické specifikace lze jednotlivé činnosti charakterizovat jako:

  • metalické telekomunikační a datové sítě
  • optické telekomunikační a datové sítě
  • mobilní – bezdrátové – radioreléové telekomunikační a datové sítě

Naše společnost je v současné době partnerem na výstavbu optických a metalických sítí firmy CETIN a.s.