Elektronické záznamové zařízení EZZ02 a EZZ02P

Výrobek EZZ 02 umožňuje jednoduchým způsobem monitoring vybraných reléových systémů. Jedná se o elektronické záznamové zařízení s 16 binárními a 3 analogovými vstupy. Nasnímaná data jsou zapisována jednak do paměti typu compact flash (CF) a dále také paralelně do vnitřní paměti typu SRAM, kde jsou archivovány.  Tímto řešením je zaručeno uchování obrazu událostí sledovaného zařízení s vysokou spolehlivostí. Výrobek EZZ 02P oproti EZZ 02 navíc disponuje vestavěným GSM modulem, který dovoluje dálkově bezdrátově dotazovat instalovaný diagnostický podsystém EZZ 02 formou SMS. Dále EZZ 02P umožňuje automaticky odesílat SMS s přednastavenou textovou informací o vybraném provozním stavu sledované reléové ústředny.  Časová základna EZZ02 musí být nastavována pomocí počítače, EZZ02P si časovou základnu aktualizuje automaticky pomocí sítě GSM

Obchodně – technická dokumentace EZZ02:
  • technické podmínky elektronického záznamového zařízení EZZ02 a EZZ02P · TP SaZ 11/07
  • technický popis, pokyny pro montáž, údržbu a pokyny pro projektování EZZ02 a EZZ02P · T SaZ 11/07
  • Návod k obsluze EZZ02, EZZ02P a pokyny pro obsluhu programu EZZ02 File Reader 1.2 · O SaZ 11/07

Po úspěšném schvalovacím procesu byl pro výrobky EZZ02 a EZZ02P ukončen ověřovací provoz, byla vydána zpráva o hodnocení bezpečnosti a provozovatelem železniční dopravní cesty byl vydán schvalovací list opravňující k všeobecnému použití v síti SŽDC dle zpracované obchodně – technické dokumentace.