Elektronické měniče EM50/750/3

Elektronický měnič napětí EM50/750/3 je zdrojem sinusového napětí 3 x 400 V / 50 Hz AC se špičkovým výstupním výkonem max. 750 VA. Zdrojem napájení elektronického měniče je stejnosměrné napětí 24 V DC. Měnič je stavebnicové konstrukce, kde moduly měniče jsou umístěné v rámu velikosti dvojpanelu pro univerzální reléový stojan (895 x 240 mm). Měniče byly vyvinuty jako záložní zdroje třífázových napájecích sběrnic 230 V / 50 Hz AC. Měniče jsou provozovány v  režimu studené zálohy – „reserve“.

Elektronický měnič EM 50/750/3 splňuje normu ČSN 34 2600 a odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu dle Věstníku ČD č. 8/97.

Obchodně – technická dokumentace měničů EM50/750/3:
  • technické podmínky pro měniče EM50/750/3 · TP SaZ 2/00
  • doporučené zapojení měničů řady EM

Po úspěšném schvalovacím procesu byl pro výrobky EM50/750/3 vydán zaváděcí list ZL 13/2002-SZ opravňující k všeobecnému použití v síti SŽDC dle zpracované obchodně – technické dokumentace.