Certifikáty ISO

Akciová společnost První SaZ Plzeň a.s. je držitelem:

politiky jakosti, ochrany životního prostředí a BOZP, certifikátu ISO

SaZ - to je Spolehlivost a Záruka

Cílem a zárukou prosperity naší společnosti je poskytovat kvalitní služby v oblasti zřizování, montáže, údržby a servisu telekomunikačních zařízení, výroby, montáže, oprav a rekonstrukce určených dopravních zařízení a projektové činnosti v investiční výstavbě, kterou chceme trvale uspokojovat předem specifikované požadavky a potřeby našich zákazníků.

Hlavní priority pro naplňování cílů společnosti:

  • Pro naplňování cílů má společnost vytvořený efektivní systém plánování, organizace a řízení, potřebnou infrastrukturu, zdroje i systém kontrolních mechanizmů a komunikace.
  • Neustálé zlepšování ve všech oblastech, aktivitách a činnostech společnosti je hnací silou a motivací všech zaměstnanců. Toto zlepšování společnost zajišťuje stanovením, realizací a vyhodnocováním odpovídajících cílů, programů, projektů apod.
  • Pro minimalizaci rizik v oblasti jakosti, ochrany životního prostředí i BOZP a PO společnost využívá strategii prevence, včetně dodržování všech uplatnitelných právních, technologických a dalších požadavků vyjadřujících vůli a přání zákazníků i zainteresovaných stran, kterými naplňuje jejich spokojenost.
  • Významnou prioritou společnosti je zajištění podmínek pro zdraví a bezpečnost při práci svých zaměstnanců i zaměstnanců ostatních organizací podílejících se na společné realizaci svěřených prací.