Stejnosměrný měnič napětí SMN04

Stejnosměrné měniče napětí garantují na svých výstupech stabilizované, plynule regulované napětí v rozsahu 12 – 22 V DC. Výrobky jsou vhodné pro přejezdová zabezpečovací zařízení jako napájecí zdroje pro svícení světel výstražníků. Při použití SMN04 totiž odpadá nutnost rozvodu středu baterie. Dále odpadá nastavování napětí na žárovkách světel pomocí zařazeného sériového odporu, který nikterak nehospodaří s dodanou energií zdroje. Výhodou výrobků řady SMN04 je možnost vnějšího dohledu výstupního napětí obou konvertorů pomocí vlastního elektronického dohledu, jež generuje bezpečný napěťový výstup.

Obchodně – technická dokumentace měničů SMN01 a SMN04:
  • technické podmínky elektronický stabilizátor napětí SMN04 · TP SaZ 14/2013
  • technický popis, pokyny pro projektování, montáž a údržbu SMN01 a SMN01.1 · T SaZ 14/2013

Po úspěšném schvalovacím procesu bylo pro výrobek SMN04 vydána zpráva o hodnocení bezpečnosti a provozovatelem železniční dopravní cesty byl vydán schvalovací list opravňující k všeobecnému použití v síti SŽDC dle zpracované obchodně – technické dokumentace.

Ke stažení: