Elektronické měniče EM50/250 a EM50/250.2

Elektronický měnič napětí EM50/250 je zdrojem sinusového napětí 230 V / 50 Hz AC se špičkovým výstupním výkonem max. 250 VA, měnič řady označený EM50/250.2 disponuje špičkovým výstupním výkonem max. do 500 VA. Výstupní veličiny amplituda a kmitočet napětí jsou dohlíženy bezpečným dohlédacím obvodem SMD 20. Zdrojem napájení elektronického měniče je stejnosměrné napětí 24 V DC. Měnič je stavebnicové konstrukce, kde moduly měniče jsou umístěné v rámu velikosti dvojpanelu pro universální reléový stojan (895 x 240 mm). Měniče byly vyvinuty jako záložní zdroje jednofázových napájecích sběrnic 230 V / 50 Hz AC. Měniče jsou provozovány v tzv. režimu by-pass – horká záloha.

Elektronický měnič EM 50/250 splňuje normu ČSN 34 2600 a odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu dle Věstníku ČD č. 8/97

Obchodně – technická dokumentace měničů EM50/250 a EM50/250.2:
  • technické podmínky pro měniče EM50/250 a EM50/250.2 · TP SaZ 1/00
  • doporučené zapojení měničů řady EM

Po úspěšném schvalovacím procesu byl pro výrobky EM50/250 vydán zaváděcí list ZL 01/2001-SZ opravňující k všeobecnému použití v síti SŽDC dle zpracované obchodně – technické dokumentace.

Ke stažení: