Projektová práce

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Projektová a inženýrská činnost společnosti slouží jako výrazná podpora naplnění obchodní strategie – komplexní dodávky technologických celků, včetně vlastního návrhu – studie, vlastní projekční přípravy, autorského dozoru a případného zpracování dokumentace skutečného provedení.

To vše samozřejmě v celém spektru činností:

  • zabezpečení jízd vlaků
  • komunikace a přenos dat
  • zabezpečení objektů – vnitřní instalace
  • elektroinstalace
  • investiční výstavba