Budoucnost

Při tvorbě plánů a strategie společnosti pro budoucí období vycházíme z výsledků naší činnosti, z rozboru ekonomického a technického, ale především z přání a ohlasu našich zákazníků.

Odhad nástupu nových technologií, jejich posouzení co do reálnosti zavedení a cenové přijatelnosti pro zákazníka, je nezbytnou podmínkou pro zachycení nových trendů, udržení se v technologické špičce. Kvalita práce, dodržení termínu výstavby, cenová přijatelnost spolu s důrazem na zvládnutí moderních technologií budou i do budoucna prioritou naší společnosti.

Konkurenční výhoda získaná případným vývojem a výzkumem tento trend může jen podpořit.