Reference

Naše reference

HÝskov

Název zakázky: Oprava staničního zabezpečovacího zařízení Hýskov
Objednatel: SŽDC, s.o., Praha
Rozsah prací: Oprava technologie SZZ, oprava návěstidel, přestavníků a dalších venkovních prvků staničního zabezpečovacího zařízení, oprava prvků pro detekce jízdy drážních vozidel.
Termín realizace: 2017
Cena díla bez DPH: 13.980.020 Kč

Čerčany

Název zakázky: Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Čerčany – Světlá nad Sázavou
Objednatel: SŽDC, s.o., Praha
Rozsah prací: Vyhotovení projektové dokumentace, výstavba cca 19 ks nových PZS, osazení nových výstražníků. Zřízení nových přípojek NN, nové reléové domky. Realizace kabelové trasy včetně pokládky kabelů a HDPE.
Termín realizace: 2016
Cena díla bez DPH: 150.119.348 Kč

plzeň

Název zakázky: Průjezd Uzlem Plzeň + Uzel Plzeň (1, 2, 3 stavba)
Objednatel: AŽD Praha
Rozsah prací: Realizace pokládky zabezpečovacích sdělovacích kabelů, montáž venkovních zařízení, provizorní zabezpečovací zařízení a přeložky sítí, výstavba kamerového systému.
Termín realizace: ve výstavbě
Cena díla bez DPH: cca. 100.734.000 Kč

Praha - ruzyně

Název zakázky: Oprava staničního zabezpečovacího zařízení Praha – Ruzyně
Objednatel: SŽDC, s.o., Praha
Rozsah prací: Oprava technologie SZZ, oprava návěstidel, přestavníků a dalších venkovních prvků staničního zabezpečovacího zařízení, oprava prvků pro detekce jízdy drážních vozidel, výstavba krakorce pro návěstidlo.
Termín realizace: 2016
Cena díla bez DPH: 28.508.229 Kč

Č. VELENICE – VESELÍ n. L.

Název zakázky: Modernizace přejezdů na trati Č. Velenice – Veselí n. L.
Objednatel: SŽDC, s.o., Praha
Rozsah prací: Výstavba cca 10ks nových přejezdových zabezpečovacích zařízení kategorie PZS 3SBI včetně doplnění automatických závor, realizace kompletní zemní trasy včetně pokládky zabezpečovacích kabelů, TK a HDPE.
Termín realizace: 2015
Cena díla bez DPH: 90.822.189,34 Kč

PRAHA – SMÍCHOV – RUDNÁ - BEROUN

Název zakázky: Rekonstrukce trati Praha Smíchov – Rudná – Beroun
Objednatel: AŽD Praha s.r.o.
Rozsah prací: Stavba řeší dálkové ovládání tratě z dispečerského pracoviště v Berouně, výstavbu 15ks nových PZS včetně montáže venkovních částí PZS a SZZ. Realizace nové kabelizace v celém úseku pro zabezpečovací zařízení, pokládka TK a HDPE a instalace DOK.
Termín realizace: 2015
Cena díla bez DPH: 10.394.435 Kč

Čepro

Název zakázky: Zabezpečení železničních přejezdů na skladech PHM ČEPRO, a.s., Mstětice, Střelice
Objednatel: ČEPRO a.s.
Rozsah prací: Realizace zařízení pro zabezpečení železničního přejezdu na vlečce skladu PHM Mstětice a Střelice, dodávka nového, plně funkčního zařízení pro zabezpečení přejezdu obou kolejí předmětné železniční vlečky, kompletní montáž a usazení zařízení.
Termín realizace: 2017
Cena díla bez DPH: 6.359.000 Kč

Mladá Boleslav

Název zakázky: Výstavba PZS v km 15,850 trati Mladá Boleslav hl. n. – Mladá Boleslav město
Objednatel: SŽDC, SS západ
Rozsah prací: Realizace projektové dokumentace a získání stavebního povolení, zvýšení traťové rychlosti přes přejezd v km 15,850. Výstavba nových PZS na přejezdech v km 16,407 a 16,455 včetně všech periferií a zavázání do SZZ, nový reléový domek pro umístění technologie.
Termín realizace: 2018
Cena díla bez DPH: 13.460.000 Kč

Nemilkov

Název zakázky: Oprava SZZ Nemilkov
Objednatel: SŽDC, OŘ, Plzeň
Rozsah prací: Vypracování projektové dokumentace, oprava technologie SZZ včetně ovládání venkovních prvků (návěstidla, přestavníky, PCN), oprava kabelizace, oprava PZS v km 38.928 a 39.853.
Termín realizace: 2017
Cena díla bez DPH: 7.180.000 Kč

Vrané - Dobříš

Název zakázky: Zvýšení bezpečnosti na žel. přejezdech v úseku Vrané – Dobříš
Objednatel: SŽDC, SS západ
Rozsah prací: Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a realizace dokumentace, výstavba 16ks nových PZS včetně veškeré periferie (výstražníky PCN, kabelizace), úprava 2ks SZZ včetně venkovních periferií. Kabelizace v rozsahu cca 15 km.
Termín realizace: 2016
Cena díla bez DPH: 108.294.340 Kč

Vojtanov

Název zakázky: GSM-R Cheb – Vojtanov – st. hr.
Objednatel: AŽD Praha s.r.o.
Rozsah prací: Kompletní nová kabelizace v úseku 6km, pokládka trubek HDPE a nový DOK včetně ukončení.
Termín realizace: 2015
Cena díla bez DPH: 8.555.753 Kč

Chotětov

Název zakázky: Oprava zabezpečovacího zařízení na st. 1 v žst. Chotětov
Objednatel: SŽDC, OŘ Praha
Rozsah prací: Oprava automatického SZZ reléového typu, nová elektrická přípojka pro nové SZZ, opravena kabelizace v nezbytném rozsahu.
Termín realizace: 2017
Cena díla bez DPH: 17.969.000 Kč