DC napájecí podsystém

Podsystém napájení zajišťuje základní napájení pro zabezpečovací zařízení stejnosměrných sběrnic napětím 24V/DC. Napájecí podsystémy navrhujeme a dodáváme výhradně s výrobky dodávané na trh železniční zabezpečovací techniky jak z portfolia tuzemských výrobců, tak i výrobců zahraničních. Vždy je kladen důraz na prostředí, ve kterém bude napájecí podsystém provozován a konečným návrhem je vždy řešení, které kloubí cenu a výsledný návrh tak, aby podsystém napájení v provozu maximálně a efektivně zákazníkovi vyhovoval. Maximální zřetel je kladen na již získané a ověřené letité zkušenosti čerpané z provozu námi dodávaných zařízení.

Podsystémy napájení jsou navrhovány z výrobků zavedených zaváděcím listem, např. reléové baterie Hoppecke, Kumer, apod., dobíječe pak z nabídek tuzemských výrobců např. DS 1 – 1000, atp.