Stavební činnost

ZABEZPEČENÍ JÍZD VLAKŮ

Po více jak deseti letech dosáhla společnost nemalých úspěchů při výstavbě a zavádění moderních zabezpečovacích systémů na České dráhy pro kolejové dráhy. Návrh řešení zabezpečení jízd vlaků je samozřejmostí jak pro celostátní kolejovou infrastrukturu a větší rozvětvené kolejové celky, tak i pro privátní majitele kolejových drah, především pak vlečkařů.

Dlouholetá zkušenost a znalost prostředí řadí firmu na jedno z předních míst dodavatelských firem zabezpečovací techniky pro kolejové dráhy. To vše, podpořeno vlastním projekčním a vývojovým pracovištěm, nám umožňuje nabídnout zákazníkovi řešení šité takzvaně na míru. Snažíme se být spolu se zaměstnanci ČD u zrodu, iniciovat aktivity vedoucí k modernizaci technologické úrovně ČD a tím potažmo i k jejich začlenění do evropských struktur. Nejsou nám tedy cizí poslední vývojové trendy moderních evropských železnic a spoluúčast na některých programech Evropské unie, podporující tento trend.

Vlastní vývoj firmy je především zaměřen na vylepšení užitných vlastností některých typů staničních zabezpečovacích zařízení a přejezdových zabezpečovacích zařízení náhradou vybraných prvků systémů, které jsou dnes již technicky zastaralé a náročné na údržbu, novými prvky na elektronické bázi

Technicky se jedná o komplexní dodávky včetně projekčních prací a závěrečného přezkoušení ve specifikaci:

  • staniční zabezpečovací zařízení
  • traťové zabezpečovací zařízení
  • zabezpečení spádovišť a vlečkových kolejí
  • přenos informací z tratí k strojvedoucímu
  • zabezpečení úrovňového křížení silniční komunikace s drahou - přejezdová zařízení
  • telekomunikační vedení a zařízení pro ČD
  • dispečersky řízené tratě
(c) 2008 G2P.CZ
První SaZ Plzeň, a.s., Wenzigova 8, Plzeň - 378 229 800