Stavební činnost

KOMUNIKACE A PŘENOS DAT

Firma se soustřeďuje na dodávky a výstavbu telekomunikačních a datových sítí. Jsme schopni zajistit po celém území ČR optimální řešení a uspokojit zákazníka komplexně, t.j. ve vlastní studii řešení - projektu stavby včetně stavebního povolení nebo územního rozhodnutí - dodávce technologie - montážních prací - vlastním oživení a předání zákazníkovi.

Podle technické specifikace lze jednotlivé činnosti charakterizovat jako:

  • metalické telekomunikační a datové sítě
  • optické telekomunikační a datové sítě
  • mobilní - bezdrátové - radioreléové telekomunikační a datové sítě

Mezi naše nevětší partnery a odběratele patří firmy jako Český Telecom a.s., Eurotel a Český Radiomobil, společnost Siemens, ČD Tiscalli, České dráhy, ale také velké stavební firmy, jako Dálniční stavby, Železniční stavitelství, Stavby silnic a železnic aj.

 

(c) 2008 G2P.CZ
První SaZ Plzeň, a.s., Wenzigova 8, Plzeň - 378 229 800