Stavební činnost

VÝSTAVBA A MONTÁŽ OPTICKÝCH SÍTÍ

Firma První SaZ Plzeň a.s,. nabízí kompletní dodávky a montáže optických sítí včetně projektu, komplexního měření i dodávek aktivních prvků. Nově nabízíme zafukování resp. přifukování mikrotrubiček (tzv. mikrotrubičkování) a optických mikrokabelů.

VÝSTAVBA, ZAFUKOVÁNÍ A MIKROTRUBIČKOVÁNÍ TEL.: 378 229 842, 602 298 112

Zafukování optických kabelů do trubek HDPE

S vyobrazeným zařízením SUPERJET dokážeme zafukovat optické kabely o průměru 8-36mm do trubek HDPE o průměru 20-63mm rychlostí až 60m/min. Podle stavu a způsobu uložení HDPE trubky je možné zafouknout najednou úsek o délce více jak 3km. S uvedeným zařízením je možné zafukovat i koaxiální a mutipárové kabely menších průměrů. S vyobrazeným zařízením SUPERJET dokážeme zafukovat optické kabely o průměru 8-36mm do trubek HDPE o průměru 20-63mm rychlostí až 60m/min. Podle stavu a způsobu uložení HDPE trubky je možné zafouknout najednou úsek o délce více jak 3km. S uvedeným zařízením je možné zafukovat i koaxiální a mutipárové kabely menších průměrů.

Zafukování mikrotrubiček do trubek HDPE

Tzv. mikrotrubičkování maximálně využívá přenosovou kapacitu již vybudovaných i nových optických tras. Do běžné HDPE 40/33 trubky dokážeme instalovat až 5 mikrotubiček 10/8. Následně je možné do každé mikrotrubičky 10/8 zafouknout optický mikrokablík až o průměru 7mm až o 72 vláknech. Tím vznikne v HDPE trubce až 5 samostatných plnohodnotných páteřních optických tras. Dále je možné zafukovat i přifukovat mikrotrubičky 7/5,5mm, které pojmou až 12ti vláknový optický mikrokablík. Nespornou výhodou této technologie je možnost zřízení dalších samostatných optických tras maximálním využitím stávajících úložných systémů. Tato technologie je umocněna bezproblémovým odbočením z páteřní trasy za použití Y a T konektoru.

Přifukování mikrotrubiček ke stávajícím optickým kabelům

Při potřebě zvýšit kapacitu stávající trasy je možné ke stávajícímu běžnému optickému kabelu přifouknout do stejné HDPE trubky až 3 mikrotrubiřky 10/8. Následně do každé z nich zafouknout až 72 vláknový optický mikrokablík. Tato technologie má nespornou výhodu také při potřebě budování nových tras, kdy lze využít alespoň částečně souběh se stávající trasou.

Zafukování mikrokabelů do mikrotrubiček

Optické mikrokabely se do mikrutrubiček zafukují zařízením MIKROJET. S uvedeným zařízením dokážeme zafouknout optické mikrokabely o průměru 2,5 až 6,5 mm (4 až 72vláken) najednou na vzdálenost přes 1km.

(c) 2008 G2P.CZ
První SaZ Plzeň, a.s., Wenzigova 8, Plzeň - 378 229 800