Projektová práce

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Projektová a inženýrská činnost společnosti slouží jako výrazná podpora naplnění obchodní strategie - komplexní dodávky technologických celků, včetně vlastního návrhu - studie, vlastní projekční přípravy, autorského dozoru a případného zpracování dokumentace skutečného provedení.

To vše samozřejmě v celém spektru činností:

  • zabezpečení jízd vlaků
  • komunikace a přenosu dat
  • zabezpečení objektů - vnitřní instalace
  • elektroinstalace
  • investiční výstavba
(c) 2008 G2P.CZ
První SaZ Plzeň, a.s., Wenzigova 8, Plzeň - 378 229 800