Katalog výrobků

STEJNOSMĚRNÝ MĚNIČ NAPĚTÍ SMN01 A SMN01.1

Úvod

Elektronické stejnosměrné měniče napětí SMN01 a SMN01.1 jsou tvořeny dvojicí elektronických konvertorů stejnosměrného napětí a na svých výstupních svorkách zajišťují dvě stabilizovaná napětí s možností jejich plynulé regulace od 12 V až do 18 V. Vstup stabilizátoru je napájen z nestabilizovaného zdroje stejnosměrného napětí 24 V. Výrobek SMN01 je tvořen dvojicí nezávislých, impulsně pracujících stejnosměrných konvertorů napětí, které jsou napájeny z baterie o jmenovitém napětí 24 V.

Výrobek SMN01.1 je tvořen dvojicí nezávislých, impulsně pracujících stejnosměrných konvertorů napětí, které jsou napájeny z baterie o jmenovitém napětí 24 V DC. Dále výrobek obsahuje elektronický dohled korektních výstupních napětí obou konvertorů. Výstupem dohledu je relé NMŠ 2-4000 B.

Obchodně - technická dokumentace měničů SMN01 a SMN01.1:

  • technické podmínky elektronický stabilizátor napětí SMN01 a SMN01.1 TP SaZ 4/2002
  • pokyny pro projektování a typové výkresy pro projektování přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ-K P SaZ 7/2004
  • technický popis, pokyny pro projektování, montáž a údržbu SMN01 a SMN01.1 T SaZ 4/2002
  • typové výkresy pro projektování PZS s eln. doplňky SMN01, SMN01.1 a BZKS20 P SaZ 4/2002

Po úspěšném schvalovacím procesu byl pro výrobky SMN01 a SMN01.1 vydán zaváděcí list ZL 16/2005-SZ opravňující k všeobecnému použití v síti SŽDC dle zpracované obchodně – technické dokumentace.

Ke stažení:

  podrobný technický popis T SaZ 4/2002 v PDF dokumentu
(c) 2008 G2P.CZ
První SaZ Plzeň, a.s., Wenzigova 8, Plzeň - 378 229 800