Katalog výrobků

PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ KOMBINOVANÉ - PZZ-K

Úvod

Přejezdové zabezpečovací zařízení PZZ-K je tvořeno kombinovanými podsystémy reléových obvodů a elektronických doplňků začleněných do jediného systému, který po všech stránkách odpovídá příslušným normám a předpisům charakterizující tyto technologie.

Obchodně - technická dokumentace přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ-K:

  • technické podmínky pro přejezdové zabezpečovací zařízení PZZ-K TP SaZ 7/2004
  • pokyny pro projektování a typové výkresy pro projektování přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ-K P SaZ 7/2004
  • technický popis a pokyny pro montáž a údržbu přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ-K T SaZ 7/2004
  • návod pro vyzkoušení PZS typu PZZ-K při uvedení do provozu Z SaZ 7/2004
  • předpis pro obsluhu přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ-K O SaZ 7/2004

Po úspěšném schvalovacím procesu byl pro systém PZZ-k vydán zaváděcí list ZL 14/2006-SZ opravňující k všeobecnému použití v síti SŽDC dle zpracované obchodně – technické dokumentace.

Ke stažení:

  podrobný technický popis T SaZ 7/2004 v PDF dokumentu
(c) 2008 G2P.CZ
První SaZ Plzeň, a.s., Wenzigova 8, Plzeň - 378 229 800