Katalog výrobků

PŘENOSOVÉ ZAŘÍZENÍ ElZaS21

Úvod

Přenosové zařízení ElZaS 21 se skládá z jedné řídící komunikační jednotky a jedné či více podřízených komunikačních jednotek. Zařízení slouží pro přenos bezpečných binárních informací mezi komunikačními jednotkami dle předem navrženého adresného plánu.

Každá komunikační jednotka je umístěna v 19“ skříni stavebnice Schroff. V rámu se nacházejí čtyři bloky s deskami plošných spojů a modemem, které tvoří základní HW sestavu jednoho modulu:

  • přenosový blok – modem a procesorová deska ve funkci přenosového řadiče,
  • blok zpracování informací – dvě vstupní desky a dvě procesorové desky bezpečné části
  • výstupní blok – deska bezpečného HW komparátoru, dvě výstupní desky
  • napájecí blok - deska zdroje

Obchodně - technická dokumentace ElZaS21:

  • technické podmínky přenosového zařízení ElZaS21 TP SaZ 02/2002
  • návod pro montáž a údržbu přenosového zařízení ElZaS21
  • pokyny pro projektování přenosového zařízení ElZaS21

Po úspěšném schvalovacím procesu byl pro výrobek ElZaS21 vydán zaváděcí list ZL 18/2005-SZ s verzí SW 3.12 a následně po inovaci SW na verzi 3.20 byl vydán ZL 07/2007-SZ opravňující k všeobecnému použití v síti SŽDC dle zpracované obchodně – technické dokumentace.

Ke stažení:

  návod pro montáž a údržbu přenosového zařízení ElZaS21 v PDF dokumentu
  pokyny pro projektování přenosového zařízení ElZaS21 v PDF dokumentu
(c) 2008 G2P.CZ
První SaZ Plzeň, a.s., Wenzigova 8, Plzeň - 378 229 800