Katalog výrobků

BEZPEČNÝ ELEKTRONICKÝ ČASOVÝ SOUBOR – BEČS-05

Úvod

Bezpečný elektronický časový soubor BEČS-05 slouží k bezpečnému (ve smyslu fail-safe) a přesnému měření nastavitelného časového intervalu. Časový soubor je koncipován s využitím redundantního zpracování informace ve dvou nezávisle pracujících kanálech s bezpečnou hardwarovou komparací signálů v obou kanálech bezpečným elektronickým komparátorem.

Časový soubor se vyrábí dvou pracovních módech – mód BNP (bezpečné neprodloužení měřeného intervalu) a mód BNZ (bezpečné nezkrácení měřeného intervalu). Časové soubory dodává výrobce nastavené v požadovaném módu a s zaklíčováním vstupních svorek pro zamezení záměny časových souborů s odlišnými pracovními módy.

Časový soubor je napájen ze zdroje se jmenovitým napětím 24 V DC. Na výstupních svorkách časového souboru se v daném režimu generuje napětí pro buzení výsledného relé časové jednotky, které tvoří relé 1. skupiny bezpečnosti funkce typu NMŠ1-2000.

Obchodně - technická dokumentace BEČS-05:

  • technické podmínky elektronického záznamového zařízení BEČS-05 TP SaZ 08/2005
  • technický popis, pokyny pro montáž a údržbu BEČS-05 T SaZ 08/2005
  • pokyny pro projektování a typové výkresy pro projektování BEČS-05 P SaZ 08/2005

Po úspěšném schvalovacím procesu bylo pro výrobek BEČS-05 vydáno technické schválení a po zpracování a schválení OTD technickým schvalovatelem bude vydán zaváděcí list opravňující k všeobecnému použití v síti SŽDC dle zpracované obchodně – technické dokumentace.

Ke stažení:

  technický popis, pokyny pro montáž a údržbu BEČS-05 v PDF dokumentu
(c) 2008 G2P.CZ
První SaZ Plzeň, a.s., Wenzigova 8, Plzeň - 378 229 800