Certifikáty ISO

ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, ISO OHSAS 18001

Akciová společnost První SaZ Plzeň a.s. je držitelem certifikátu

  • podle normy 9001:2001 od 21.07.1999
  • podle normy 14001:2005 od 5.5.2005.
  • podle normy OHSAS 18001 od 24.5.2006.

INTEGROVANÁ POLITIKA JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

společnosti První SaZ Plzeň a.s.

Filozofii naší společnosti vyjadřuje hlavní slogan

SaZ to je Spolehlivost a Záruka

Cílem a zárukou prosperity naší společnosti je poskytovat kvalitní služby v oblasti zřizování, montáže, údržby a servisu telekomunikačních zařízení, výroby, montáže, oprav a rekonstrukce určených dopravních zařízení a projektové činnosti v investiční výstavbě, kterou chceme trvale uspokojovat předem specifikované požadavky a potřeby našich zákazníků.

Hlavní priority pro naplňování cílů společnosti:

  • Pro naplňování cílů má společnost vytvořený efektivní systém plánování, organizace a řízení, potřebnou infrastrukturu, zdroje i systém kontrolních mechanizmů a komunikace.
  • Neustálé zlepšování ve všech oblastech, aktivitách a činnostech společnosti je hnací silou a motivací všech zaměstnanců. Toto zlepšování společnost zajišťuje stanovením, realizací a vyhodnocováním odpovídajících cílů, programů, projektů apod.
  • Pro minimalizaci rizik v oblasti jakosti, ochrany životního prostředí i BOZP a PO společnost využívá strategii prevence, včetně dodržování všech uplatnitelných právních, technologických a dalších požadavků vyjadřujících vůli a přání zákazníků i zainteresovaných stran, kterými naplňuje jejich spokojenost.
  • Významnou prioritou společnosti je zajištění podmínek pro zdraví a bezpečnost při práci svých zaměstnanců i zaměstnanců ostatních organizací podílejících se na společné realizaci svěřených prací.

 

stáhnout certifikát 9001 jako PDF dokument

stáhnout certifikát 14001 jako PDF dokument

stáhnout certifikát 18001 jako PDF dokument

(c) 2008 G2P.CZ
První SaZ Plzeň, a.s., Wenzigova 8, Plzeň - 378 229 800